О. Давидова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розкрито існуючі моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності. Обґрунтовано доцільність застосування європейської моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні. Відзначено, що європейська модель державного регулювання туристичної діяльності базується на координації маркетингової діяльності та розвитку співпраці державного та приватного секторів. Виявлено основні форми державно-приватного партнерства та переваги застосування кластерної моделі розвитку туристичної діяльності, а саме: контракти, угоди про розподіл продукції, оренда, спільні підприємства. Перспективними сферами застосування ме¬ханізму ДПП визначено транспортний сектор, житлово-комунальне господарство, енергетику і туристичну сферу. Розглянуто особливості розвитку кластерних утворень в країні та перспективи створення туристичних кластерів.

Ключові слова: туристична діяльність, державне регулювання,моделі державного регулювання туристичної діяльності, державно-приватне партнерство в туризмі, кластерна модель розвитку туристичної діяльності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/5

References
 1. Borushhak M. Problemi formuvannja strategії rozvitku turistichnih regіonіv : monografіja / M. Borushhak. – L’vіv : ІRD NAN Ukraїni, 2006. – 288 s.
 2. Gaman P. І. Osoblivostі funkcіonuvannja mehanіzmu derzhavnogo reguljuvannja rozvitku turizmu na regіonal’nomu rіvnі / P. І. Gaman // Derzhava ta regіoni. – 2008. – № 2. – S. 39–44.
 3. Davidova O.G. Derzhavne reguljuvannja turistichnoї dіjal’nostі v Ukraїnі : avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. ekon. nauk : 08.00.03 “Ekonomіka ta upravlіnnja nacіonal’nim gospodarstvom” / O. G. Davidova. – Poltava, 2013. – 20 s.
 4. Derzhavne agentstvo z turizmu і kurortіv Ukraїni [Elektronnij resurs] : [ofіcіjnij veb-sajt] / Derzhavne agentstvo z turizmu і kurortіv Ukraїni. – Elektron. danі. – K. , 2011. – Rezhim dostupu: http://www.tourism.gov.ua.
 5. Єvropejs’kij proekt ta Ukraїna [Elektronnij resurs]: analіt. dop. – K. : NІSD, 2012. – 64 s. – Rezhim dostupu: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/evroproekt-446b0.pdf.
 6. Zaharova S. G. Derzhavno-privatne partnerstvo v sistemі reguljuvannja turistichnoї galuzі Ukraїni : dis. … kand. nauk : 25.00.02 / Zaharova Svіtlana Gennadіїvna. – Zaporіzhzhja, 2009. – 201 s.
 7. Іnnovacіjnі pіdhodi do regіonal’nogo rozvitku v Ukraїnі [Elektronnij resurs] : analіt. dop. – K. : NІSD, 2011. – 47 s. – Rezhim dostupu: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/inovac_pidhod-d3220.pdf.
 8. Kiїv za chas Єvro-2012 vіdvіdalo bliz’ko 50 tisjach іnozemnih ubolіval’nikіv [Elektronnij resurs] // Novostimira.com : [veb-sajt]. – Rezhim dostupu :http://www.novostimira.com.ua/novyny_23662.html.
 9. Ljahovich O. O. Svіtovij dosvіd realіzacії proektіv derzhavno-privatnogo partnerstva [Elektronnij resurs] / O. Ljahovich // Vіsnik Nacіonal’nogo unіversitetu vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannja. Serіja “Ekonomіka”. – 2011. – Vip. 3 (55). – S. 191–197. – Rezhim dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2011_3/Vek5524.pdf.
 10. Pro derzhavno-privatne partnerstvo [Elektronnij resurs]: Zakon Ukraїni vіd 1 lip. 2010 r. № 2404-VI / Verhovna Rada Ukraїni // Zakonodavstvo Ukraїni : [ofіcіjnij veb-portal Verhovnoї Radi Ukraїni]. – Rezhim dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
 11. Programa ekonomіchnih reform na 2010–2014 roki “Zamozhne suspіl’stvo, konkurentospromozhna ekonomіka, efektivna derzhava” [Elektronnij resurs] / Komіtet z ekonomіchnih reform pri Prezidentovі Ukraїni // Normativ PRO: profesіjna normativno-pravova bіblіoteka : [veb-sajt]. – Rezhim dostupu: http://document.ua/programa-konomichnih-reform- na-2010-2014-roki-zamozhne-susp-doc45817.html.
 12. Stechenko D. M. Upravlіnnja regіonal’nim rozvitkom turizmu : navch. posіbnik / [D. M. Stechenko, І. V. Bezuglij, N. P. Turlo, S. M. Marhonos ; za red.. D. M. Stechenka]. – K. : Znannja, 2012. – 455 s.
 13. Turistichnij marketing: mozhlivostі ta prіoritetnі naprjami rozvitku: monografіja / O. Azarjak, Ju. Kasparіene, O. Іshhenko, G. Voroshilova. – Donec’k : [Don NUET], 2009. – 184 s.
 14. Shhodo rozvitku derzhavno-privatnogo partnerstva jak mehanіzmu aktivіzacії іnvesticіjnoї d іjal’nostі v Ukraїnі” [Elektronnij resurs] : analіt. zapiska // Nacіonal’nij іnstitut strategіchnih doslіdzhen’ pri Prezidentovі Ukraїni : [ofіcіjnij veb- sajt]. – Rezhim dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/816/.

Завантажити

 • pdf 153_5
  File size: 847 kB Downloads: 133