С. Кальний, викладач Академія муніципального управління, Київ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті розглянуто теоретичні засади, виявлено проблеми та завдання державного регулювання сфери сільсь¬кого господарства з метою забезпечення його економічної безпеки в контексті економіки сталого розвитку. Досліджено еволюцію теоретичних підходів до конвергенції екологічного та економічного регулювання. Вказано ключові загрози від зростання впливу ТНК. Проведено компаративний аналіз управління сільським господарством в сучасних умовах і за умов сталого розвитку. Висвітлено базові принципи та основні шляхи підвищення економічної безпеки сільського господарства.

Ключові слова: економічна безпека сільського господарства, сталий розвиток, “зелена” економіка, агроландшафт, агроекосистема.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/10

References
 1. Іstorіja ekonomіchnih uchen’ : pіdruch. : u 2 ch. / [V. D. Bazilevich, P. M. Leonenko ta іn.] ; za red. V. D. Bazilevicha. Ch. 2. – [2-ge vid., vipr.]. – K. : 3nannja, 2005. – 567 s.
 2. Medouz D. X. Za predelami rosta : ucheb. posob. / D. X. Medouz, D. L. Medouz, J. M. Randers. – M. : Izd. gr. “Progress”, “Pangel”, 1994. – 304 s.
 3. Furubotn Je. G. Instituty i jekonomicheskaja teorija: Dostizhenija novoj institucional’noj jekonomicheskoj teorii / Je. G. Furubotn, R. Rihter ; per. s angl. pod red. V. S. Kat’kalo, N. P. Drozdovoj. – SPb. : Izdat. dom Sankt-Peterb. gos. un-ta, 2005. – 702 s.
 4. Shastitko A. E. Novaja institucional’naja jekonomicheskaja teorija / A. E. Shastitko. – [4-e izd., pererab. i dop.]. – M. : TEIS, 2010. – 828 s.
 5. Brown L. Building a sustainable society / by L. Brown. – N. Y. ; L. : Norton, 1981. – 433 rp.
 6. Korten, David C., The post-corporate world: life after capitalism / by David C. Korten. – 1998. – 318 rp.
 7. Krugman P. Building a Green Economy / by P. Krugman. – Published: 2010 [Electronic recource]. – Access mode : http//www.nytimes.com/2010/04/11/magazine/11Economy-t. – The name of the screen.
 8. Sustainable Development [Electronic recource]. – Access mode : http://ec.europa.eu/environment/eussd/. – The name of the screen.
 9. The Quality of Life / Edited by Martha Nussbaum and Amartya Sen. – Clarondon Press, Oxsford, 1993. – 453 rp.
 10. UN System implementation follow-up to Rio+20 [Electronic recource]. – Access mode : http://sustainabledevelopment.un.org/unsystem.html. – The name of the screen.
 11. WWF About Our Earth [Electronic recource]. – Access mode : http://wwf.panda.org/about_our_earth/ – The name of the screen.

Завантажити

 • pdf 153_10
  File size: 823 kB Downloads: 263