В. Осецький, д-р екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті визначено поняття господарського менталітету як неформального інституту, проаналізовано основ¬ні підходи представників інституціоналізму до трактування даної категорії, досліджено структуру інституційного середовища, визначено місце та роль господарського менталітету в системі інституційних чинників розвитку економіки, окреслено перспективи подальших досліджень цієї проблематики.

Ключові слова: господарський менталітет; інституційне середовище, соціально-економічний розвиток; інституційна матриця; трансформаційна економіка.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/17

References
 1. Davis L., North D., 1971,”Institutional Change and American Economic Growth”, 424 р.
 2. Gaidai T., 2006,”Institution as an instrument of institutional economic analysis”, Economic theory, Issue 2, pp. 53-64 (ukr).
 3. Hamilton W., 2007, “Institutional approach to economic theory”, Economic Journal of Rostov State University, Issue 2, pp.110-117 (rus).
 4. Degtyareva S., 2006, “Institutional changes in the national economic model”, Donetsk National Technical University. Series: Economic, Issue 103-2, pp.50-55 (rus).
 5. Katyhrobova A., 2010, Problems of implementation of institutional reforms of the economy in current conditions, Journal of Poltava State Agrarian Academy, Issue 4, pp.92-96 (ukr).
 6. Kirdina S., 2004, “X and Y – Economy: Institutional Analysis”, 118 p. (rus).
 7. Kleiner B., 2006, “The New Institutional Economics”, Russian Management Journal, Issue 4, pp. 113-122 (rus).
 8. Lipov V., 2009, “Institutional complementarity in the formation and development of national socio-economic systems of the world”, Issue 4, pp. 51-68 (rus).
 9. North D., 2000, “Institutions, institutional change and economic distortions”,198 p. (ukr).
 10. North D., 2010, “Institutional change: a framework analysis”, Problems of Economics, Issue 3, pp. 6-17 (rus).
 11. Polterovich V., Popov V., 2007, “Democracy, the quality of institutions and economic growth”, Ojkumena: Almanac comparative studies of political institutions, social and economic systems and civilizations, Issue 5, pp. 198-214 (rus).
 12. Rozmainsky I., 2005,”Post-Keynesian model of man” and the economic behavior of the Russians in the 1990s”, Economic Journal of Rostov State University, Issue 1, pp. 62-73 (rus).
 13. Skorobogatov A., 2007, “Institutions as a factor of the order and as a source of chaos: The new institutional-Post Keynesian analysis”, Problems of Economics, Issue 8, pp. 103-118 (rus).

Завантажити

 • pdf 153_17
  File size: 902 kB Downloads: 120