А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., І. Проценко, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСНОВНІ ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Визначено передумови трансформації світового ринку послуг в сучасних умовах розвитку глобалізації. Виокремлено основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства. Досліджено ступінь впливу світового ринку послуг на зростання продуктивності економіки. Проаналізовано особливості нарощення експортного потенціалу країн, що розвиваються у міжнародній торгівлі послугами. Визначено характерні риси предметної структури сучасного світового ринку послуг.

Ключові слова: послуги; фактори; трансформація; лібералізація; конкурентоспроможність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/22

References
 1. Arnold, Jens M., Beata S. Javorcik, Aaditya Matoo, 2011. Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms: Evidence from the Czech Republic. Journal of International Economics,85 (1), rr.136–146.
 2. Arnold, Jens, Aaditya Mattoo, Gaia Narciso, 2008. Services Inputs and Firm Productivity in Sub-Saharan Africa: Evidence from Firm Level Data. Journal of African Economies, 17 (4), rr.578–599.
 3. Fernandes, Ana M., Caroline Paunov, 2012. Foreign direct investment in services and manufacturing productivity: evidence for Chile. Journal of Development Economics, 97 (2), rr.305–321.
 4. Markusen, James R., Venables A., 1998. Multinational Firms and the New Trade. Journal of International Economics, 46, rr.183–204.
 5. Markusen, James R., 1990. Derationalizing Tariffs with Specialized Intermediate Inputs and Differentiated Final Goods. Journal of International Economics, 28, rr.375–384.
 6. Statistichna іnformacіja Derzhavnogo komіtetu statistiki Ukraїni // Derzhavnij komіtet statistiki Ukraїni: [sajt]. – Rezhim dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua
 7. Indicators // Svіtovij Bank: [sajt]. – Rezhim dostupu: http://data.worldbank.org/indicator
 8. International trade and market access data // Svіtova organіzacіja torgіvlі: [sajt]. – Rezhim dostupu: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

Завантажити

 • pdf 153_22
  File size: 953 kB Downloads: 173