К. Черкащина, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС ВІД РЯДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Побудовано економетричну модель залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників, які містять як внутрішні так і зовнішні фактори. Проведений аналіз еластичності з метою визначення зміни залежної змінної при одиничній зміні кожного з факторів. За допомогою побудованої моделі здійснено прогнозування індексу ПФТС на наступні періоди.

Ключові слова: фондовий індекс, еластичність, кореляційна матриця, міжнародної інвестиційної позиції України, валютний курс.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/24

References
  1. Bazylevych V.D. Makroekonomika: [pidruchnyk] / [V.D. Bazylevych, K.S. Bazylevych, L.O. Balastryk]; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannya, 2004. – 851.
  2. Misсhenko V.I. Bankivski operatsii: [pidruchnyk] / V.I. Misсhenko, N.G. Slavianska, O.G.Korenieva – 2-e vyd., pererob.i dop. – K.: Znannya, 2007/ – 796 s.
  3. Naumenkova S.V. Rozvytok finansovogo sektoru Ukrainy v umovakh formuvannya novoi finansovoi arkhitektury / S.V. Naumenkova, S.V. Misсhenko. – K.: Universytet bankivskoi spravu, Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, 2009. – 384 s.
  4. Okremi dani [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pfts.com/
  5. Informatsiia schodo monitoryngu stanu fondovogo rynku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.nssmc.gov.ua/fund/stanrinku.
  6. Okremi dani [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.bloomberg.com/quote/
  7. Okremi dani [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.bank.gov.ua.

Завантажити

  • pdf 153_24
    File size: 394 kB Downloads: 173