Г. Голубова, асп. (Національна академія статистики, обліку та аудиту) Статистичний аналіз основних факторів впливу на транзит вантажів в Україні

У статті методом головних компонент виділено з-поміж великої кількості показників 4 головні фактори, які було покладено в основу побудови регресійної моделі транзитних вантажопотоків Україною.

Ключові слова:транзит, головні компоненти, фактор, регресійна модель.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/3

Завантажити

  • pdf 134_3
    File size: 318 kB Downloads: 339