О. Іваненко, канд. екон. наук, асист., (КНУ імени Тараса Шевченка) Статистичне оцінювання впливу ризикованості операцій кредитних спілок на структуру їх активів

За результатами статистичного аналізу оцінений вплив структури активів кредитних спілок і ризикованості окремих операцій на забезпечення платоспроможності кредитної спілки та відповідність якісним вимогам ліквідності.

Ключові слова: кредитні спілки, небанківські фінансові послуги, споживчий кредит, ризики, ресурсна база, ефективність кредитування, дохідність споживчого кредитування.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/6

Завантажити

  • pdf 134_6
    File size: 302 kB Downloads: 365