Т. Іванова, канд. екон. наук, ст. викл. (Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин) Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу

Розроблено методологічний підхід щодо нормування фінансових показників малих підприємств, який дозволяє забезпечити порівнянність показників фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств, а також розробити методику розрахунку вертикальної інтегральної оцінки за окремими складовими фінансового стану та результатів діяльності малих підприємств.

Ключові слова: нормування фінансових показників, індикативні показники, ефективність діяльності малих підприємств.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/7

Завантажити

  • pdf 134_7
    File size: 274 kB Downloads: 1265