Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф. (КНУ имени Тараса Шевченко), І. Романюк, асп. (КНУ имени Тараса Шевченко) Міжнародний досвід оцінювання якості життя населення і можливості його використання в Україні

В статті аналізуються міжнародні підходи до оцінювання якості життя населення, а також досліджуються можливості використання міжнародного досвіду для оцінювання якості життя населення України як мірила досягнення прогресу суспільного розвитку.

Ключові поняття: міжнародні концепції якості життя, рейтингування, стандарти життя, якість життя, індекс якості життя.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/9

Завантажити

  • pdf 134_9
    File size: 317 kB Downloads: 430