Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), С. Шибіріна, канд. екон. наук, асист.т(КНУ імені Тараса Шевченка) Статистичне оцінювання збалансованості показників розвитку ринку нерухомості

Розроблено систему статичних показників та здійснено оцінювання рівня збалансованості ринку нерухомості за рівнями його функціонування.

Ключові слова: рівень збалансованості ринку нерухомості, регіональна інвестиційна віддача будівництва об’єктів нерухомості, регіональна інвестиційна місткість будівництва об’єктів нерухомості.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/10

Завантажити

  • pdf 134_10
    File size: 406 kB Downloads: 559