С. Науменкова, д-р екон. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка), Я. Овсянникова, асп. (КНУ імені Тараса Шевченка) Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика

В статті проведено аналіз існуючих в міжнародній практиці методичних підходів до оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства, розкрито особливості основних з них, а також досліджено можливості їх використання в Україні та надано рекомендації щодо їх практичного застосування з урахуванням міжнародного досвіду.

Ключові слова: публічно-приватне партнерство, державні закупівлі, ефективність публічно-приватного партнерства, Public Sector Comparator, Cost Benefit Analysis.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/13

Завантажити

  • pdf 134_13
    File size: 335 kB Downloads: 352