З. Пальян, канд. екон. наук, доц. (КНУ ім. Т. Шевченко) Фактори динаміки народжуваності в Україні: статистична оцінка

В роботі подано результати статистичного оцінювання впливу демографічних та медико-біологічних чинників на динаміку народжуваності в Україні. Мультиплікативна модель народжуваності Бонгаартса дозволяє оцінити роль кожної детермінанти у формуванні сумарного коефіцієнта плідності в Україні.

Ключові слова: динаміка народжуваності, дітородна активність, індексна модель, медико-демографічні детермінанти народжуваності.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/15

Завантажити

  • pdf 134_15
    File size: 307 kB Downloads: 2143