О. Позняк, канд. екон. наук, зав. відділу міграційних досліджень (Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України) Проблеми статистичного оцінювання обсягів незареєстрованого населення міста Києва

Здійснено статистичне оцінювання фактичної чисельності населення м. Києва, яке спирається на дані державної статистики щодо чисельності постійного населення столиці з урахуванням відомостей інших джерел. Вводяться в науковий обіг поняття “нічне населення” та “денне населення”.

Ключові слова: фактичне населення, незареєстроване населення, нічне населення, денне населення.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/17

Завантажити

  • pdf 134_17
    File size: 307 kB Downloads: 658