Н. Романчук, гол. економіст (Інститут демографії та соціальних досліджень Ім. М.В. Птухи НАН України) Теоретико-методологічні засади статистичної оцінки заможних верств населення

В статті проаналізовано основні підходи до визначення заможних верств населення, наведено класифікацію методів оцінювання даної соціальної групи. Запропоновано спосіб визначення межі заможності на основі даних обстеження умов життя домогосподарств та системи національних рахунків з використанням методу калібрації статистичних ваг.

Ключові слова: статистична оцінка межі заможності, калібрація статистичних ваг, заможні верстви населення.

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/18

Завантажити

  • pdf 134_18
    File size: 312 kB Downloads: 333