Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Механізм ідентифікації ситуацій та причинно-наслідкових зв’язків між подіями на підприємстві

Розглядаються питання, пов’язані з адаптацією концепції моделювання проактивного механізму прийняття управлінських рішень на базі інструментарію інтелектуального аналізу даних на рівні підприємства. Розроблено механізм ідентифікації ситуацій та причинно-наслідкових зв’язків між подіями на підприємстві.

Ключові слова: проблемна ситуація, проактивне управління, прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних.

Завантажити

  • pdf 132_4
    File size: 326 kB Downloads: 713