В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством

Стаття присвячена аналізу сутності і ролі інтелектуального капіталу в системі антикризового управління підприємством. Досліджено зміст, види та значення кризи у розвитку складних нерівноважних систем. Розглянуто підходи до визначення сутності, форми, завдання та принципи антикризового управління. Проаналізовано зміст та структуру інтелектуального капіталу, його значення у антикризовому управлінні.

Ключові слова: криза, інтелектуальний капітал, антикризове управління, синергетика.

Завантажити

  • pdf 132_8
    File size: 279 kB Downloads: 461