Л. Демиденко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції

Стаття присвячена питанням стимулюванню інновацій за допомогою фіскальних інструментів. Особливе місце відведено використанню податкових пільг з податку на прибуток корпорацій.

Ключові слова: фіскальні стимули, інновації, податок на прибуток підприємств, податкові пільги.

Завантажити

  • pdf 132_9
    File size: 294 kB Downloads: 528