Ю. Субботович, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування

Проаналізовано проблеми та запропоновано шляхи розвитку системи управління фінансами на місцевому рівні, в контексті формування адекватної вимогам сучасності системи доходів місцевих бюджетів та підвищення ефективності здійснення видатків в Україні. Також розглянуто Європейський досвід розробки регіональних (місцевих) стратегій розвитку з точки зору можливості їх впровадження в Україні та подано рекомендації міжнародних фінансових організацій щодо їх реалізації.

Ключові слова: Бюджетна децентралізація, доходи та видатки місцевих бюджетів, регіональні диспропорції, міжбюджетні трансферти, податковий потенціал територій.

Завантажити

  • pdf 132_11
    File size: 275 kB Downloads: 383