О. Рожко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи

У статті досліджуються проблеми формування централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів держави. Визначаються чинники, які впливають на ефективність формування державних фінансових ресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях. Акцентується увага на проблемах формування фінансових ресурсів Пенсійного фонду України.

Ключові слова: фінансові ресурси, централізовані фінансові ресурси, децентралізовані фінансові ресурси, державний бюджет, місцеві бюджети, Пенсійний фонд України.

Завантажити

  • pdf 132_13
    File size: 301 kB Downloads: 1321