С. Рибальченко, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Переваги суб’єктивної функції розподілу при моделюванні неоднорідного страхового портфелю

Розглянуто та проаналізовано складні та специфічні випадки структури страхового портфелю. Визначено функції розподілу, що характеризують дійсні значення показників діяльності страхової компанії та ризику найбільш точно. Розроблено рекомендації для апроксимації суб’єктивної функції розподілу. Аналіз проведено на основі реальних показників діяльності страхової компанії.

Ключові слова: страховий портфель, функція розподілу, ймовірність, ризик у страхуванні, математичне сподівання, дисперсія, асиметрія, ексцес.

Завантажити

  • pdf 132_15
    File size: 293 kB Downloads: 296