Л. Временко, канд. екон. наук, доц. (Харківський союз страховиків), В. Мужилівський, асп. (ХНУ будівництва та архітектури) Моделювання проблем обов’язкового страхування в Україні

В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов’язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру зазначених проблем та встановлено першочерговість їх вирішення.

Ключові слова: проблеми обов’язкового страхування, ієрархія проблем, матриця досяжності, глобальні пріоритети проблем обов’язкового страхування, метод Сааті, метод Парето.

Завантажити

  • pdf 133_3
    File size: 846 kB Downloads: 185