В. Нечипоренко, асп. (Інститут держави і права іені. В.М. Корецького) До питання співвідношення фінансових послуг перестрахування і страхування

В статті досліджено відношення перестрахування до страхування як його форми і виду. Обґрунтовано точку зору про відповідність перестрахування категорії виду страхування на підставі законодавства України.

Ключові слова: перестрахування, страхування, правове регулювання, угода.

Завантажити

  • pdf 133_15
    File size: 291 kB Downloads: 234