І. Каракулова, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід

В статті досліджено досвід окремих зарубіжних країн, в сфері гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Визначено підходи щодо побудови системи ефективного захисту власників полісів страхування життя в Україні.

Ключові слова. Фонд гарантування страхових виплат, страхування життя, страхування, гарантійні системи, види страхування.

Завантажити

  • pdf 133_16
    File size: 322 kB Downloads: 598