В. Левченко, канд. техн. наук (член Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сфері ринків фінансових послуг) Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України, визначено ключові напрямки покращення системи захисту прав споживачів послуг ринку небанківського фінансового сектора економіки, а також розглянуто світовий досвід у вирішенні даного питання.

Ключові слова: ринок фінансових послуг, державний орган, нагляд, контроль, небанківський сектор, захист прав споживачів.

Завантажити

  • pdf 135_3
    File size: 259 kB Downloads: 223