В. Веретнов, ст. викл. (КНЕУ ім. В. Гетьмана) Управління інноваціями непропорційного перестрахування

У статті досліджуються чинники, що впливають на управління інноваціями непропорційного перестрахування, сутність інновацій непропорційного страхування, розглядаються фактори впливу на ефективність управління інноваціями, бізнес система перестраховика.

Ключові слова: управління інноваціями, перестраховик, цедент, непропорційне перестрахування.

Завантажити

  • pdf 135_8
    File size: 276 kB Downloads: 252