Г. Тлуста, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Стрес-тестування в системі ризик-менеджменту страхових компаній

У статті проаналізовано сучасні визначення категорії стрес-тестування, досліджено процес інтеграції стрестестування в систему ризик-менеджменту страхової компанії, розкрито етапи проведення стрес-тестування в компанії.

Ключові слова: стрес-тестування, страхова компанія, ризик-менеджмент.

Завантажити

  • pdf 135_13
    File size: 268 kB Downloads: 236