Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. Моделювання образів соціально-економічних систем на основі збалансованих методик стратегічного вимірювання

У статті розглядаються питання, пов’язані з розробкою моделей соціально-економічних систем через поєднання образів їх проектної, процесної та середовищної підсистем на основі сучасних методик стратегічного вимірювання. Запропоновані моделі поєднують в єдиній структурі стратегічні та операційні показники, їх аналіз дозволяє обгрунтовувати як оперативні, так і стратегічні і цілепокладаючі управлінські рішення.

Ключові слова: соціально-економічна система, діагностика, модель, образ, напрям відстеження, точка контролю.

Завантажити

  • pdf 135_18
    File size: 236 kB Downloads: 233