Д. Черваньов, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. АПН України, КНУ імені Тараса Шевченка, Л. Названова, асист., КНУ імені Тараса Шевченка Пріоритетні напрямки реалізації відкритих інновацій в Україні

Розглянуто основні положення концепції відкритих інновацій. Проаналізовано передумови використання концепції відкритих інновацій в Україні та обґрунтовано пріоритетні напрями її реалізації.

Ключові слова: відкриті інновації, закриті інновації, концепція відкритих інновацій, бізнес-модель, інноваційна відкритість.

Завантажити

  • pdf 136_1
    File size: 385 kB Downloads: 113