О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, А. Букало, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність

Визначено основних інвестиційних посередників у країнах з ринково-орієнтованим та банківсько-орієнтованим типом розвитку. Проаналізовано світовий досвід залучення ресурсів інвестиційними посередниками у корпоративний сектор економіки.

Ключові слова: інвестиційні посередники, інвестиції, інноваційна діяльність, венчурні фонди, інвестори.

Завантажити

  • pdf 136_2
    File size: 365 kB Downloads: 686