А. Дука, канд. екон. наук, доц., докторант, КНУ імені Тараса Шевченка Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки

Проаналізовано основні теоретичні концепції формування заощаджень. Визначені специфічні риси формування та використання заощаджень в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки.

Ключові слова: заощадження, інвестиції, інноваційний розвиток.

Завантажити

  • pdf 136_4
    File size: 320 kB Downloads: 1911