О. Домбровський, канд. екон. наук, докторант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку

У статті досліджується проблема глобалізації як показника зростання інтеграційних тенденцій у світовій економіці. Акцентується увага на фінансовому аспекті глобалізаційних процесів, які обумовлюють перехід до неоекономіки.

Ключові слова: глобалізація, економіка, фінанси, трансформація, неоекономіка, транснаціональний, фінансова система.

Завантажити

  • pdf 136_5
    File size: 320 kB Downloads: 199