В. Вірченко, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Еволюція підходів до визначення сутності та структурування інтелектуального капіталу

Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції теоретичних підходів до аналізу сутності інтелектуального капіталу. Досліджено етапи розвитку теорії інтелектуального капіталу та підходи до його структурування. Розглянуто основні риси інтелектуального капіталу.

Ключові слова: нематеріальні активи, людський капітал, інтелектуальний капітал, знання.

Завантажити

  • pdf 136_7
    File size: 356 kB Downloads: 953