В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, О. Чулак, асп., КНУ імені Тараса Шевченка Оцінювання об’єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства

У статті розглянуто основні методи оцінювання об’єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові характеристики конкурентної стратегії підприємства. На основі методу мультиплікативної аналітичної ієрархії запропоновано комплексну модель оцінювання об’єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства.

Ключові слова: об’єкти інтелектуальної власності, конкурентна стратегія, стратегічна привабливість об’єктів інтелектуальної власності.

Завантажити

  • pdf 136_8
    File size: 314 kB Downloads: 483