Л. Анісімова, канд. фіз.-мат. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Сучасні проблеми впровадження систем менеджменту якості в корпораціях

У статті досліджуються сучасні проблеми розробки та впровадження систем якості ISO 9001: 2008 на великих підприємствах. Аналізуються вимоги, що висуваються до організацій при побудові системи управління якістю та переваги, які отримує організація при впровадженні системи управління якістю.

Ключові слова: якість, управління, корпорація, система управління якістю, сертифікація системи управління якістю.

Завантажити

  • pdf 137_3
    File size: 472 kB Downloads: 1692