І. Корнілова, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка, Н. Боклан, асист., НТУУ “Київський політехнічний інститут” Стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України: управлінський аспект

У статті на основі аналізу стану й перспектив розвитку машинобудівного комплексу України досліджуються питання управління підприємствами галузі, розглядаються проблеми забезпечення їх конкурентоспроможності та напрями розв’язання.

Ключові слова: машинобудівний комплекс, управління, конкурентоспроможність підприємства, інноваційний розвиток.

Завантажити

  • pdf 137_5
    File size: 519 kB Downloads: 1730