Т. Білорус, канд. екон. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті досліджено сутність категорії “трудовий потенціал країни”, що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій руйнування трудового потенціалу України, шляхам формування стратегії його подальшого розвитку, а також питанням правового, фінансово-економічного, адміністративно-організаційного, кадрового та наукового забезпечення її реалізації.

Ключові слова: трудовий потенціал країни, стратегія розвитку трудового потенціалу, забезпечення реалізації стратегії розвитку трудового потенціалу країни.

Завантажити

  • pdf 137_10
    File size: 375 kB Downloads: 219