Г. Ільїна, канд. філос. наук, доц., КНУ імені Тараса Шевченка Антропологічні виміри філософії управління

У статті здійснюється аналіз управління як біосоціального феномену, визначається його роль у становленні нових аксіологічних орієнтирів особистості у контексті індивідуального та соціального проявів її буття. Розглядаються антропологічні виміри філософії управління в “індивідуалізованому суспільстві”.

Ключові слова: філософія управління, індивідуалізоване суспільство, управління, постсоціальний поворот, особистість.

Завантажити

  • pdf 137_13
    File size: 404 kB Downloads: 571