О. Ястремська, канд. екон. наук., асист., Харківський національний економічний університет Інформаційна взаємодія суб’єктів господарювання на основі іміджу

Визначено особливості інформаційної взаємодії підприємств з партнерами. Запропоновано використовувати інтегровані маркетингові комунікації щодо PR-акцій, реклами та індивідуальної роботи в якості інструментів інформаційної взаємодії, що ґрунтується на іміджі підприємств. Виявлено функції та умови успішного використання іміджу підприємства.

Ключові слова: інформаційна взаємодія, інтегровані маркетингові комунікації, імідж підприємства.

Завантажити

  • pdf 137_15
    File size: 432 kB Downloads: 761