В. Тропіна, д-р екон. наук, доц. (Чернігівськ. держав. ін-т економіки і управління), О. Гонта, д-р екон. наук, доц. (Чернігівськ. держав. ін-т економіки і управління) Соціальні аспекти формування ефективної податкової політики

Розглянуто теоретичні засади податкового регулювання соціального розвитку суспільства. Запропоновано напрями підвищення ефективності податкової політки як засобу реалізації соціальної функції держави у контексті стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку українського суспільства.

Ключові слова: податки, податкова політика, соціальна функція держави, соціальна політика держави.

Завантажити

  • pdf 138_1
    File size: 655 kB Downloads: 69