Л. Шкваря, д-р екон. наук, проф. (Російський ун-т дружби народів) Росія-Україна: інноваційний розвиток в посткризовому періоді

Iнновацiйний розвиток свiтового господарства – один iз найважливiших i перспективних напрямкiв, значення якого зростає в умовах свiтової кризи. Одночасно цей напрямок є найважлившим для сучасного розвитку України i Росiї. Вiн ставить обидвi країнами перед необхiднiстю посилення (змiни) їх позицій в системі світового – або регіонального – розподілу праці, в світовій торгівлі, а також змушує до трансформації, модернізації національних господарських систем в регіональному та галузевому аспектах. Ця задача особливо гостро стоїть перед країнами в поскризовому періоді і об’єктивно вимагає від них посилення співробітництва в інвестиційній та інноваційній сферах. Це дасть їм можливість істотно прискорити ровиток (чи відродження) інноваційного напрямку в національних господарствах, підвищити їх динамізм та сталість розвитку, зміцнити національну економічну безпеку.

Ключові слова: інвестиції, інновації, російсько-українське співробітництво, світова фінансова криза, модернізація національної економіки.

Завантажити

  • pdf 138_2
    File size: 1 MB Downloads: 324