О. Дмитрієва, канд. екон. наук, доц. (Севастопольський національн. технічн. ун-т) Формування оптимальної ресурсної політики в банках України

Розглядається необхідність формування оптимальної ресурсної політики комерційного банку в сучасних умовах з урахуванням макроекономічної ситуації. Пропонується впровадження логістичного підходу до формування ресурсної бази банківських установ.

Ключові слова: фінансові ресурси банку, управління фінансовими ресурсами банку, логістика, логістичний підхід, банківські платіжні картки.

Завантажити

  • pdf 138_8
    File size: 532 kB Downloads: 146