В. Зайчикова, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. (КНУ імені Тараса Шевченка) Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку

Висвітлено теоретико-методологічні засади та здійснено аналіз актуальних проблем формування фінансової політики регіонального розвитку. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інструментів бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в Україні.

Ключові слова: фінансова політика, соціально-економічний розвиток регіонів, бюджетна політика, бюджетне регулювання, інструменти фінансової політики, державний бюджет, місцеві бюджети.

Завантажити

  • pdf 138_9
    File size: 1 MB Downloads: 460