Н. Жукова, канд. екон. наук, доц. (Київський економічн. ін-т менеджменту), С. Рибак, канд. екон. наук, доц. (Міністерство фінансів України) Державний борг та його вплив макроекономічний розвиток України

У статті досліджені загальні закономірності розвитку державного боргу України в сучасних умовах. Здійснено макроекономічний аналіз державного боргу у вітчизняній економіці, зокрема досліджено взаємозв’язок державного боргу та макроекономічних показників держави.

Ключові слова: державний борг, державні запозичення, бюджетний дефіцит, валовий внутрішній продукт, доходи населення, податки.

Завантажити

  • pdf 138_10
    File size: 736 kB Downloads: 1114