Є. Носова, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Система показників оцінки фінансового стану підприємств

Розкрито основні проблеми оцінки фінансового стану підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу при побудові системи показників оцінки фінансового стану та виділено в її межах підсистеми, що дозволяють охарактеризувати окремі аспекти діяльності підприємства. Визначено основні етапи проведення оцінки фінансового стану підприємства.

Ключові слова: фінансовий стан, система показників, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність.

Завантажити

  • pdf 138_16
    File size: 664 kB Downloads: 3234