О. Баженова, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), Ю. Баженова, канд. екон. наук (ТОВ “Міжнарод. автомоб. холдинг “Атлант-М”) IPO українських компаній як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Стаття присвячена питанню первинного розміщення акцій українськими компаніями як фактору підвищення конкурентоспроможності національної економіки. В статті розглянуто стримуючі та стимулюючі фактори процессу первинного розміщення акцій за допомогою техніки SWOT-аналізу, описано вплив корпоративного управління на успіх проведення ІРО в Україні та розкрито проблеми і перспективи ІРО в Україні після світової фінансової кризи.

Ключові слова: первинне розміщення акцій, залучення фінансових ресурсів, конкурентоспроможність економіки, корпоративне управління, світова фінансово-економічна криза.

Завантажити

  • pdf 139_3
    File size: 469 kB Downloads: 461