В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка), В. Вірченко, канд. істор. наук, доц. (Українськ. держ. ун-ту фінансів та міжнародної торгівлі) Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України.

Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції ринку державних боргових цінних паперів України, а також його сучасного стану. Досліджено етапи розвитку ринку державних боргових цінних паперів. Розглянуто фактори, що впливають на поточний стан ринку державних боргових цінних паперів України.

Ключові слова: державні боргові цінні папери, облігація, вексель, казначейське зобов’язання.

Завантажити

  • pdf 139_5
    File size: 372 kB Downloads: 924