В. Вовк, канд. екон. наук, доц. (Харківський національний ун-т внутрішніх справ) Оцінка вартості банківського бізнесу як напрям підвищення рівня його капіталізації

У статті розглянуто особливості оцінки справедливої вартості банківського бізнесу. Досліджено переваги та недоліки використання традиційних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу (дохідного, витратного та порівняльного) та новітніх методи оцінки, які у загальному вигляді представляють собою синтез традиційних методів оцінки.

Ключові слова: банківський бізнес, оцінка вартості бізнесу, капіталізація, конкурентоспроможність комерційного банку.

Завантажити

  • pdf 139_6
    File size: 335 kB Downloads: 889