Л. Гацька, канд. екон. наук, доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні

У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб’єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення, соціоекологічне середовище, фінансова криза.

Завантажити

  • pdf 139_8
    File size: 329 kB Downloads: 90