В. Краєвський, канд. екон. наук, доц. (Національний ун-т біоресурсів і природокористування України) Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків

В статті, з теоретичної точки зору, розглядається місце фінансових інститутів у системі національних рахунків. Розглянуті основні джерела інформації для розрахунку випуску та проміжного споживання по сектору фінансових корпорацій.

Ключові слова: фінансові корпорації, сектор фінансових корпорацій, економічні інститути, система національних рахунків, фінансове посередництво, фінансове підприємство.

Завантажити

  • pdf 139_13
    File size: 330 kB Downloads: 303