В. Кравець, асист. (Чернівецький національний ун-т імені Юрія Федьковича), О. Яфінович, канд. екон. наук, асист. (КНУ імені Тараса Шевченка) Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні

В статті на основі інституційного підходу розглянуто роль ІСІ в структурі фінансового ринку, визначено проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в України.

Ключові слова: інститут спільного інвестування, корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, венчурний фонд, приватний інвестор, фінансовий ризик.

Завантажити

  • pdf 139_15
    File size: 505 kB Downloads: 544